Zapewniamy profesjonalne usługi w zakresie prac kontrolno pomiarowych instalacji odgromowych linii kablowych i napowietrznych wyniesienia układów pomiarowych nadzoru nad robotami odbioru budynków